Mansoft logo

IMPLEMENTERING AV SOFTWARECENTRAL GAV FÖRBÄTTRADE INTERNA IT-PROCESSERSynoptik är ett av de ledande företagen inom försäljning av glasögon och kontaktlinser i Danmark. I Danmark har Synoptik 102 butiker och mellan 1 500 och 1 700 kunder.reference case

I slutet av 2015 inledde Synoptik ett samarbete med Mansoft i anslutning till att Synoptik skulle uppdatera sin SCCM.

I samband med projektet för uppdatering av SCCM valde Synoptik att implementera SoftwareCentral. SoftwareCentral har förbättrat företagets interna IT-processer och gett en bättre IT-service i butikerna.

”SoftwareCentral gav oss möjlighet att ge butikerna en bättre IT-service, och den gjorde det lättare för våra tekniker att rulla ut program på klientdatorer”, säger Carsten Nygaard, Synoptiks Service Delivery Manager.

”SoftwareCentral har många av de funktioner vi använder till vardags. Det krävs inte admin-behörighet för att installera program. Det ger butikerna möjlighet att installera program som är godkända, och de behöver inte själva ta ställning till om ett program är ok eller inte. Det har IT ordnat”, fortsätter han.

SoftwareCentral gynnar särskilt teknikerna. ”Teknikerna har samma portal att arbeta i, och den är förhållandevis överskådlig. Det är lätt att göra personliga eller jobbfunktionsinställningar, och vi har fått en likformighet i installationen av datorer.” Tack vare nya SCCM och SoftwareCentral kan teknikerna nu ominstallera datorer på mindre än en timme inklusive programpaket.

Stort urval av programpaket och snabbt utsläpp

Synoptik valde också att använda Mansofts programpaket i samband med SoftwareCentralPlus paketbank ”Vi gjorde ett litet test med två andra företag i vår anbudsgivning, och Mansoft levererade ett bättre resultat än de två andra. Mansoft har i SoftwareCentral en större katalog med program, och det har vi dragit nytta av. Vi är mycket positiva över snabbheten i standardpaketen. De kommer ganska snabbt efter att de har släppts av producenterna. Vi har generellt varit glada över samarbetet. Det har inte förekommit några dispyter, och de tekniker som besökt oss har löst de uppgifter de ställts inför. Vi kommer helt säkert att rekommendera Mansoft och SoftwareCentral till andra. Vi har övervägande haft positiva upplevelser med Mansoft.”

ANDRA REFERENSER

HOFOR
HOFOR logo

Mansoft och HOFOR har i samarbete sett till att det mesta av driften lagts tillbaka ”in-house” i företaget, efter att ha varit outsourcat till en annan leverantör.

Tack vare detta kan HOFOR själv kontrollera hur resurserna fördelas, att de används optimalt och att kvaliteten uppnår den nivå som är nödvändig för en stor verksamhet som HOFOR.KVUC
Synoptik

KVUC, Københavns Voksenuddannelsescenter, har de senaste 4 åren samarbetat med Mansoft.
KVUC har cirka 1 500–2 000 klienter och är därför beroende av standardisering av processer för att minska arbetsbördan för de IT-ansvariga.KONTAKT

Du är alltid välkommen att kontakta vårt kontor eller skicka e-post om du har frågor eller uppgifter som behöver lösas.

call us
Kontakta oss per telefon
+46 3127 3333
Send email
Kontakta oss via e-post
vores adresse
Pedagogen Park,
Prästgårdsgatan 22
43144 Mölndal
Sverige
Vi använder cookies, för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på denna webbplats måste du acceptera cookies. OK
BLI KONTAKTAD