Mansoft logo
×

SOFTWARECENTRAL

SoftwareCentral är marknadens effektivaste webb-front-end till Microsoft System Center Configuration Manager.

Enkel och effektiv hantering av SCCM-uppgifter

SoftwareCentral består av ett antal moduler som bidrar till att standardisera och underlätta processerna för SCCM-experterna och att frigöra deras tid till mer komplicerade uppgifter. Tack vare det användarvänliga gränssnittet krävs ingen utbildning för slutanvändaren.

SoftwareCentral sparar all information i SCCM-databasen. Det garanterar att data alltid finns tillgängliga, både i SCCM-konsolen och i SoftwareCentral. Installationen av SoftwareCentral kan utföras på mindre än en timme. Vid intresse är ni välkomna att testa SoftwareCentral gratis en tid.


Vill du veta mer om våra erbjudanden ring eller maila oss föra att boka ett möte över en kopp kaffe hos oss eller hos er.

Vanligtvis tidskrävande uppgifter kan utföras på kort tid:

  • Installation av datorer
  • Utrullning av programpaket
  • Skapande av säkerhetsroller
  • Delegering av uppgifter till helpdesk
  • Hantering av utvalda AD-uppgifter

Case: HOFOR

Tidsbesparande processer är detsamma som pengabesparande processer

"Om jag till exempel ska ominstallera flera klienter på en gång, tog det förr cirka 6 timmar, medan det nu med SoftwareCentral bara tar 30 minuter. [...] Det ger mig en vinst i vardagen och tid att fokusera på andra ställen i företaget, där mina kompetenser behövs." Dennis Kaya.

Läs mer


BOKA EN DEMO UPPTÄCK HUR SOFTWARECENTRAL FÖRENKLAR OCH OPTIMERAR ERT ARBETE I SCCM

Mansoft har erfarenhet från över 80 installationer av SoftwareCentral i Danmark och Sverige.

Vi ser fram emot ett förutsättningslöst möte där vi tar avstamp i er SCCM-miljö för att ge förslag på förbättringsmöjligheter och vad de största vinsterna med en eventuell testlicens av SoftwareCentral skulle innebära för er.


Hur kan vi bäst komma i kontakt med dig för att boka ett möte?

Jag har läst och accepterat Mansofts dataskyddspolicy.

* Obligatoriskt fält