Mansoft logo
×

Implementering av SoftwareCentral gav förbättrade interna IT-processer

Case studie: Synoptik

Synoptik är ett av de ledande företagen inom försäljning av glasögon och kontaktlinser i Danmark. I Danmark har Synoptik 102 butiker och mellan 1 500 och 1 700 kunder.

I slutet av 2015 inledde Synoptik ett samarbete med Mansoft i anslutning till att Synoptik skulle uppdatera sin SCCM. I samband med projektet för uppdatering av SCCM valde Synoptik att implementera SoftwareCentral. SoftwareCentral har förbättrat företagets interna IT-processer och gett en bättre IT-service i butikerna.

”SoftwareCentral gav oss möjlighet att ge butikerna en bättre IT-service, och den gjorde det lättare för våra tekniker att rulla ut program på klientdatorer. SoftwareCentral har många av de funktioner vi använder till vardags. Det krävs inte admin-behörighet för att installera program. Det ger butikerna möjlighet att installera program som är godkända, och de behöver inte själva ta ställning till om ett program är ok eller inte. Det har IT ordnat”, säger Carsten Nygaard, Synoptiks Service Delivery Manager.

SoftwareCentral gynnar särskilt teknikerna. "Teknikerna har samma portal att arbeta i, och den är förhållandevis överskådlig. Det är lätt att göra personliga eller jobbfunktionsinställningar, och vi har fått en likformighet i installationen av datorer." Tack vare nya SCCM och SoftwareCentral kan teknikerna nu ominstallera datorer på mindre än en timme inklusive programpaket.


Stort urval av programpaket och snabbt utsläpp

Synoptik valde också att använda Mansofts programpaket i samband med SoftwareCentralPlus paketbank.

"Vi gjorde ett litet test med två andra företag i vår anbudsgivning, och Mansoft levererade ett bättre resultat än de två andra. Mansoft har i SoftwareCentral en större katalog med program, och det har vi dragit nytta av. Vi är mycket positiva över snabbheten i standardpaketen. De kommer ganska snabbt efter att de har släppts av producenterna. Vi har generellt varit glada över samarbetet. Det har inte förekommit några dispyter, och de tekniker som besökt oss har löst de uppgifter de ställts inför. Vi kommer helt säkert att rekommendera Mansoft och SoftwareCentral till andra. Vi har övervägande haft positiva upplevelser med Mansoft." säger Carsten Nygaard.