Mansoft logo
×

OMSTRUKTURERING AV IT-SYSTEMET GAV BÄTTRE UTNYTTJANDE AV ARBETSKRAFTEN

Case studie: KVUC

KVUC är en statlig stiftelse som erbjuder undervisning inom allmän vuxenutbildning, gymnasiekomplettering och förberedande vuxenutbildning. Under läsåret 2013/2014 hade KVUC 13 674 kursdeltagare i undervisning och därtill kommer över 500 anställda.

KVUC, Københavns Voksenuddannelsescenter, har de senaste 4 åren samarbetat med Mansoft. KVUC har cirka 1 500–2 000 klienter och är därför beroende av standardisering av processer för att minska arbetsbördan för de IT-ansvariga.

”Vi hade för 6 månader sedan en konsult från Mansoft, som stod för omstrukturering av en del av vårt IT-system i form av en installation av två SCCM 2012-servrar. Efter omstruktureringen har vi verkligen märkt den fulla potentialen hos SoftwareCentral. Jag är positivt överraskad över hur bra det fungerar och hur stor hjälp det är i min vardag”, säger Nagip Ameti, som är IT-ansvarig hos KVUC.


Pressen på IT-avdelningen spreds ut på flera medarbetare

SoftwareCentral ger företaget möjlighet att delegera ut arbetsuppgifter som SCCM administratören normalt hanterar, till supportkollegor på helpdesk utan SCCM kompetens. SCCM-administratören har fortfarande full kontroll över uppgifterna, eftersom han/hon kan ge helpdesk begränsad åtkomst till SCCM-systemets funktioner.

”Det finns rätt många häftiga funktioner i SoftwareCentral. Jag är speciellt glad för utrullningen av program med templates och mallar, vilket sparar mycket tid åt mig i min vardag. En annan sak jag vill framhålla är säkerheten. Det är genialt att man kan styra vem som har åtkomst till de olika funktionerna. På så sätt kan jag delegera uppgifter till mina supporterkollegor utan att vara orolig för att de petar i något som de inte får röra.

Det har gjort min vardag mycket lättare. Jag är inte längre en flaskhals för alla IT-uppgifter. Nu kan man från supporten själva gå in och hjälpa till med SCCM-relaterade uppgifter. Samtidigt har det gjort supportens vardag lättare, då man själv kan ta hand om uppgifter som man kanske inte tidigare hade kompetens för att lösa. SoftwareCentrals gränssnitt är lätt och tilltalande, så våra supportkollegor är mycket glada över lösningen”,
berättar Nagip Ameti.


Duktiga konsulter som vet vad de talar om

På Mansoft jobbar några av landets bästa SCCM konsulter. Vi lägger stor vikt vid att våra konsulter är kompetenta och väl rustade för just det uppdrag de skickas ut på. Våra kunder står alltid överst på vår prioriteringslista.

”Vi har sällan problem, men skulle det någon gång inträffa kontaktar jag bara Mansofts konsulter som sedan lotsar mig igenom problemet. Konsulterna är extremt duktiga. De vet verkligen vad de gör och talar om, och dessutom är de supervänliga. Jag vill absolut rekommendera Mansoft till andra företag. De är vänliga, snabba och inte minst urduktiga på det de gör” avslutar Nagip Ameti.

Foto: KVUC