Mansoft logo
×

EN BRA DIALOG ÄR VÄGEN TILL ETT GOTT SAMARBETE

HOFOR har de senaste 2 åren haft ett nära samarbete med Mansoft om MSI-paketering av program, leverans av SCCM-front-end-systemet ”SoftwareCentral” samt leverans av interimkonsulter i samband med löpande projekt för uppdatering och underhåll av HOFORs IT-drift. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, är det danska företaget som försörjer största delen av huvudstadens kommuner med dricksvatten, fjärrvärme och stadsgas. HOFOR har cirka 1 300 klienter och är därför beroende av ett välfungerande IT-system.

”När vi har så många klienter är det A och O att saker fungerar som de ska och att vi inte behöver lägga för mycket tid på långsamma processer och långa leveranstider” Peter Tvermoes – Head of Section, IT Support & Dennis Kaya – Client Management Specialist.

En leverantör ska vara en samarbetspartner

HOFOR bytte till Mansoft som leverantör 2013 efter ett misslyckat samarbete med en tidigare leverantör.

”Det var för stort avstånd mellan oss och vår gamla leverantör. Vi hade inte samma förväntningar på samarbetet, man lyssnade inte tillräckligt på våra önskemål och förståelsen för vår verksamhet och vårt behov var inte stor nog. Detta är helt avgörande för mig som chef för IT-supporten med ansvar för klienterna i hela HOFOR, eftersom vårt företag är helt beroende av att IT-systemen fungerar som de ska. Det var helt enkelt för många fel och för lång leveranstid.Allt detta bidrog till att vi bestämde oss för att byta leverantör. En kollega talade positivt om Mansoft och ordnade kontakt med Andreas. Det dröjde inte länge förrän Andreas och jag blev eniga om att man så snabbt som möjligt måste göra något åt problemet”. Peter Tvermoes

Mansoft och HOFOR har i samarbete sett till att det mesta av driften lagts tillbaka ”in-house” i företaget, efter att ha varit outsourcat till en annan leverantör. Tack vare detta kan HOFOR själv kontrollera hur resurserna fördelas, att de används optimalt och att kvaliteten uppnår den nivå som är nödvändig för en stor verksamhet som HOFOR.

Flexibilitet och kundservice
Mansoft levererar kritiska MSI-paket till HOFOR. De använder SoftwareCentrals paketbank, där de vanligaste och icke-licensbaserade programmen uppdateras så fort det kommer en ny version eller uppdatering av programmet från leverantören. ”Programpaketen går som på räls. Hos vår gamla leverantör tog det ofta 1–2 veckor från lagd beställning tills vi mottog det färdiga paketet. Om det uppstod ett fel, tog det ofta en vecka innan det blev åtgärdat. Man tog inget ansvar för de levererade produkterna. Från Mansoft får vi paketen nästan från en dag till en annan, och felfrekvensen är mycket lägre än tidigare. Det är skönt att det finns så mycket flexibilitet och kundservice hos Mansoft.” Dennis Kaya - Client Management Specialist

Tidsbesparande processer är detsamma som pengabesparande processer
HOFOR har också valt att använda Mansofts SoftwareCentral-lösning. SoftwareCentral är ett front end-system till Microsofts System Center Configuration Manager (SCCM). Denna lösning gör det lätt och överskådligt att komma i gång med stora utrullningsprojekt, hantering av många klienter på en gång och daglig drift av SCCM-servern. HOFOR har 1 300 klienter som ska styras centralt, vilket ger SoftwareCentral en berättigad plats på HOFOR-kontoret.

”SoftwareCentral bidrar till att ge en stabilitet i allt som skickas ut från SCCM-servern till alla våra klienter. Det är säkrare och det görs färre fel, vilket är viktigt när man arbetar med väldigt många klienter på en gång. Om jag till exempel ska ominstallera flera klienter på en gång, tog det förr cirka 6 timmar, medan det nu med SoftwareCentral bara tar 30 minuter. Att rulla ut nya programpaket hos klienterna tog tidigare 15 minuter, men med SoftwareCentral bara 3 minuter. Det ger mig en vinst i vardagen och tid att fokusera på andra ställen i företaget, där mina kompetenser behövs. Det finns så många verkligt användbara egenskaper hos SoftwareCentral, och det häftiga är att de faktiskt fungerar!” Dennis Kaya

Foto: Hofor