Mansoft logo

NYHETER

Mansoft AB växer och söker fler specialister inom Office 365

Mansoft AB växer och vi behöver nu stärka upp vår specialistavdelning med ytterligare konsulter. Att arbeta som specialist på Mansoft innebär att man tar ansvar för såväl sitt eget som andras arbete och får vara med i ett fokuserat team med fantastiskt roliga uppdrag hos medelstora och stora kunder över hela Sverige.

Din roll blir att driva och utveckla kundernas Office 365-lösningar. Större projekt hanterar vi i team, vilket innebär att du har ett dagligt utbyte med våra andra specialister.

Exempel på uppdrag:

 • Design och implementation av identitetshantering för Office 365
 • Planering och/eller migrering av tex Exchange On-Prem till Exchange Online
 • Rådgivning inom Office 365 och angränsande lösningar


Läs jobb annons

Mansoft AB söker klientspecialister

Att arbeta som klientspecialist på Mansoft innebär att man tar ansvar för såväl sitt eget som andras arbete och får vara med i ett fokuserat team med fantastiskt roliga uppdrag hos medelstora och stora kunder över hela Sverige.

Din roll blir att driva och utveckla kundernas klienthanteringslösningar. Större projekt hanterar vi i team, vilket innebär att du har ett dagligt utbyte med våra andra specialister.

Exempel på uppdrag:

 • Design av Windows 10-klientplattform
 • Migreringsplanering till Windows 10 från tidigare versioner
 • Design, implementation och utveckling av klienthanteringssystem som tex SCCM och Intune


Läs jobb annons


VÅRT ERBJUDANDE

KONSULTTJÄNSTER

Vi är specialiserade på långsiktiga konsultuppgifter som löses på plats. Merparten av våra IT-konsulter är certifierade för en eller flera Microsoft-produkter och är alltså antingen MCP, MCSA eller MCSE.

Våra IT-konsulter är några av Danmarks bästa och mest erfarna specialister.

Vi använder oss av egna, fast anställda medarbetare och har upparbetat en stab av medarbetare som arbetat hos oss under många år och därigenom har tillägnat sig en både bred och djup kunskap inom många områden.

Merparten av våra konsulter är certifierade för en eller flera Microsoft-produkter och är alltså antingen MCP, MCSA eller MCSE. Våra tekniska projektledare har stor erfarenhet av projektledning och är certifierade inom Prince2 och SCRUM. Vi erbjuder olika resurser på interimsbasis:

Vi har bistått en lång rad danska Topp 250-företag inom privat och offentlig sektor.

PROGRAMPAKETERING

Vi erbjuder oss att utföra alla era paketeringsuppgifter eller tillhandahålla tjänster som noga anpassats efter era behov.

Vi sköter alla slags paketering av applikation: MSi, App-V och Thinapp. Vi packar i genomsnitt mer än 6 000 paket om året, vilket gör oss till ett av Danmarks största paketeringsföretag.

Mansoft erbjuder sig att ombesörja alla era paketeringsuppgifter eller utföra tjänster som noga anpassats efter era behov. Paketen kan beställas efter behov, vilket innebär att ni enbart betalar för det som levereras och på så sätt enkelt kan hålla kontroll på era utgifter.

Mansoft har ett kompetent applikationsteam med mer än 25 specialister inom paketering av applikation. Vi har korta leveranstider och är det bråttom kan vi leverera samma dag.

LÖSNINGAR

I samband med implementering, uppgradering eller drift av Microsoft System Center Configuration Manager är vi en optimal partner.

Mansoft har genomfört otaliga projekt ända sedan den första tiden med Microsoft Windows NT och fram till de stora infrastrukturprojekten i molnmiljö. Våra IT-konsulter har deltagit i många stora utrullningsprojekt och i anslutning till dessa byggt upp kompetenser och erfarenheter av de olika faserna i ett utrullningsprojekt.

Som trusted partner till Microsoft är vi medvetna om att det krävs mycket för att komma igång med ett infrastrukturprojekt. Om ni står inför ett uppgraderingsprojekt, kan våra erfarna konsulter hjälpa er genom hela processen. Vi erbjuder ett förmånligt, fast pris på infrastrukturprojekt.

Vi kan leverera ett komplett utrullningsprojekt eller delar av det. Vi är mycket flexibla och har ett utmärkt samarbete med våra kunder.

Vi har bl.a. stor erfarenhet från Region Hovedstaden, som sannolikt är Danmarks största utrullning av Windows 7.
1000531
SoftwareCentral
PC klienter
390
Globala installationer

SOFTWARECENTRAL

SoftwareCentral är ett användarvänligt webbgränssnitt som gör det lätt att hantera den komplicerade SCCM-servern.
 
SoftwareCentral är marknadens effektivaste webb-front-end till Microsoft System Center Configuration Manager. Serverhantering, implementering och administration av applikationer är nu lättare än någonsin. SoftwareCentral består av ett antal moduler som bidrar till att standardisera och underlätta processerna för SCCM-experterna och att frigöra deras tid till mer komplicerade uppgifter. Tack vare det användarvänliga gränssnittet krävs ingen utbildning för slutanvändaren.

Vanligtvis tidskrävande uppgifter kan utföras på kort tid:

 • Installation av datorer
 • Distribution av programpaket
 • Skapande av säkerhetsroller
 • Delegering av uppgifter till helpdesk
 • Hantering av utvalda AD-uppgifter
 

Läs mer

REFERENSER

OM MANSOFT

 
Mansoft A/S är ett IT-konsultföretag som är specialiserat på Microsoft-produkter. Mansoft A/S tillhandahåller rådgivning, konsulttjänster och programprodukter inom kundhantering, applikationshantering, distribution, serverhantering samt säkerhet.

År 2016 fusionerades Mansoft A/S med EURO-CONSULT, ett av Danmarks största IT-konsultföretag. Det betyder att vi i framtiden samlar våra konsultaktiviteter i ett gemensamt bolag med namnet Mansoft A/S. Våra kunder kommer att uppleva samma goda service och kan utnyttja en större produktportfölj.

Det viktigaste med våra aktiviteter är att skapa mervärde för kunden. Vi eftersträvar alltså att leverera konsulttjänster och rådgivning som bidrar till kundens affärsutveckling. Det uppnår vi genom att utgå från kundens nuvarande situation, framtidsplaner och önskemål om återbetalningstid för IT-investeringar.

Vi vill etablera långvariga relationer som är värdeskapande för både våra kunder och för vårt eget företag. Vi är därför fokuserade på att upprätthålla stor kundnöjdhet och strävar efter att upplevas som en flexibel och kompetent samarbetspartner av våra kunder.

VÅRA KONSULTER


Vi använder oss av egna, fast anställda medarbetare och har upparbetat en stab av medarbetare som arbetat hos oss under många år och därigenom har tillägnat sig en både bred och djup kunskap inom många områden. Samtliga våra specialister är som utgångspunkt certifierade för utvalda produkt- och processorienterade områden. Vi följer fortlöpande upp konsulternas kvalifikationer och prestationer och genomför regelbundet kvalitetskontroller för att garantera er och konsultens tillfredsställelse.

Alla våra medarbetare har ett fläckfritt straffregister och många av dem är eller har varit godkända för att arbeta hos kunder som kräver de allra högsta nivåerna av säkerhetsgodkännande.

I samband med rekryteringssamtal med nya kandidater lägger vi vikt både vid deras fackkompetens och personliga profil. Vid själva anställningen bedöms båda dessa områden, och vi anställer endast nya medarbetare som vi kan godkänna med avseende på både fackkunskap och personlig profil. Eftersom vi använder fast anställda medarbetare är det ofta möjligt att bli tilldelad samma konsult igen vid en senare tidpunkt. Därigenom sparas både tid och pengar i samband med uppstarten av ett nytt uppdrag.

Merparten av våra IT-konsulter är certifierade för en eller flera Microsoft-produkter och är alltså antingen MCP, MCSA eller MCSE.

Vi har bistått en lång rad danska Topp 250-företag inom privat och offentlig sektor.

Konsulenttyper
 • IT-support och helpdesk-konsulter
 • Servicedesk-konsulter
 • Paketeringskonsulter
 • SCCM-konsulter
 • Infrastrukturkonsulter
 • Serverhanterings- och serverdriftskonsulter


Kvalitetssäkring
Vårt kvalitetssäkringskoncept har till syfte att garantera en hög kvalitet hos tjänsterna som utförs för våra kunder samt att garantera en korrekt matchning mellan konsultprofil, kund och uppgift.

Standard är att våra IT-konsulter alltid presenteras face-to-face hos kunden, så att uppgiftens innehåll och konsultens kompetens att utföra den ska bedömas både av kunden och av konsulten. Vid presentationen får samtidigt vår konsult och kunden möjlighet att bedöma om deras personliga kompetenser passar med varandra.

I vårt samarbete med kunden ingår tre parter: kunden, Mansoft A/S och konsulten. För att säkerställa att alla får optimalt utbyte av samarbetet, gör vi en fortlöpande kvalitetsuppföljning hos både kunden och konsulten för att garantera att båda är nöjda med samarbetet och att eventuella problem kan lösas.
MANSOFT GROUP I SIFFROR
Företaget har 10 år på nacken
och har därför stor erfarenhet inom vårt specifika område
23
SoftwareCentral installationer
under de senaste 12 månaderna
6.200
MSI paket utvecklade
under de senaste 12 månaderna
170
Fast anställda
konsulter

MÖT LAGET BAKOM

Våra duktiga medarbetare är alltid redo att hjälpa dig.

Thomas Elling
Direktör
+46 702 514 036
Christian Jacobsen
Försäljningsdirektör
+46 702 512 890
Björn Nyhus
Marketing Manager
+46 708 483 020
Carl Johan Juul
Konsultchef
+46 702 501 493

KONTAKT

Du är alltid välkommen att kontakta vårt kontor eller skicka e-post om du har frågor eller uppgifter som behöver lösas.

call us
Kontakta oss per telefon
+46 3127 3333
Send email
Kontakta oss via e-post
vores adresse
Pedagogen Park,
Prästgårdsgatan 22
43144 Mölndal
Sverige
Vi använder cookies på www.mansoftkonsult.se
För att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på denna webbplats måste du acceptera cookies.
BLI KONTAKTAD